ВАЖНО!!! Конкурс за ръководещи и асистент съдии ВПЛ

ОС на БФС  гр.  БУРГАС – СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Бургас ул. Васил Левски №25 тел: 056 810 089

www.bfs-burgas.bg   e-mail:bfsbs@abv.bg

 

На 24 май в гр. Пловдив ще се проведе конкурс измежду съдиите ръководещи и асистенти за влизане във ВПЛ.

СК взе решение да се проведе конкурс, да се изготви класиране и при определяне на свободните места във ВПЛ да бъдат заети от съдиите според класирането им.

До конкурса ще бъдат допуснати съдии, които отговарят на изискванията: най-малко 2 години съдийски стаж в Трета лига и не по-възрастни от 32 години.

Освен на горните условия, съдиите следва да бъдат с достатъчно опит и стаж, както и добро представяне в срещите, в които са взели участие в Трета лига.

Критериите са както и през миналата година, като ще бъде включен и изпит по английски език, което бе обявено на конкурса за ВПЛ сезон 2020/2021г.

Ето защо до 17.05.2021г. следва да бъдат  представени, кандидатите от областния съвет към БФС-Бургас.

Съгласно предложенията на ОС на гр.Бургас, СК ще определи допуснатите до конкурса съдии, след което същите ще бъдат уведомени за програмата за провеждане на конкурса.

 

Тук можете да видите и критериите за оценяване на кандидатите за ВПЛ.

=========================================================

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

 

ЗОНАЛЕН СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

 

С Ъ Д И Й С К А  К О М И С И Я

На свое заседание СК при ЗС на БФС-Пловдив определи и утвърди показателите при определяне на комплексна оценка – вътрешен конкурс на футболни съдии за ВПЛ и U19/U17/U15 , а именно:

 1. На BDMI:

От 18,0% и повече – 0 точки

От 17,0 до 17,9 – 7,5 точки

От 16,0 до 16,9 – 7,7 точки

От 15,0 до 15,9 – 7,9 точки

От 14,0 до 14,9 – 8,0 точки

От 13,0 до 13,9 – 8,1 точки

От 12,0 до 12,9 – 8,2 точки

От 11,0 до 11,9 – 8,3 точки

От 10,0 до 10,9 – 8,4 точки

Под 10,0% – 8,5 точки

 

 1. Физически норматив

2.1. – Тест 1 – 6х40м. Средно време от шестте отсечки за ръководещи ВПЛ:

над 6.1 сек. – 0 точки

6.1 сек. – 8,0 точки

6.0 сек. – 8,1 точки

5.9 сек. – 8,2 точки

5.8 сек. – 8,3 точки

5.7 сек. – 8,4 точки

5.6 сек. и по – малко – 8,5 точки

– Тест 2 – интервално бягане /75 м. бягане и 25 м. ходене/ за ръководещи ВПЛ (15сек.-20сек.) 10 обиколки минимално пробягано разстояние. Максимално пробягано разстояние – 15 обиколки.

Под 10 обиколки – 0 точки

10 обиколки – 8,0 точки

11 обиколки – 8,1 точки

12 обиколки – 8,2 точки

13 обиколки – 8,3 точки

14 обиколки – 8,4 точки

15 обиколки – 8,5 точки

 

2.2. – Тест 1 – 6х40м. Средно време от шестте отсечки за ръководещи U:

над 6.2 сек. – 0 точки

6.2 сек. – 8,0 точки

6.1 сек. – 8,1 точки

6.0 сек. – 8,2 точки

5.9 сек. – 8,3 точки

5.8 сек. – 8,4 точки

5.7 сек. и по – малко – 8,5 точки

– Тест 2 – интервално бягане /75 м. бягане и 25 м. ходене/ за ръководещи U (15сек.-20сек.) 10 обиколки минимално пробягано разстояние. Максимално пробягано разстояние – 15 обиколки.

Под 10 обиколки – 0 точки

10 обиколки – 8,0 точки

11 обиколки – 8,1 точки

12 обиколки – 8,2 точки

13 обиколки – 8,3 точки

14 обиколки – 8,4 точки

15 обиколки – 8,5 точки

 

2.3. – Тест 1 – Кода за асистенти ВПЛ:

над 10,1 сек. – 0 точки

10,1 сек. – 8,0 точки

10,0 сек. – 8,1 точки

9,9 сек. – 8,2 точки

9,8 сек. – 8,3 точки

9,7 сек. – 8,4 точки

9,6 сек. – 8,5 точки

– Тест 2 – 5х30м. Средно време от петте отсечки за асистенти ВПЛ:

над 4.8 сек. – 0 точки

4.8 сек. – 8,0 точки

4.7 сек. – 8,1 точки

4.6 сек. – 8,2 точки

4.5 сек. – 8,3 точки

4.4 сек. – 8,4 точки

4.3 сек. и по – малко – 8,5 точки

– Тест 3 – интервално бягане /75 м. бягане и 25 м. ходене/ за асистенти ВПЛ (15сек.-22сек.) 10 обиколки минимално пробягано разстояние. Максимално пробягано разстояние – 15 обиколки.

Под 10 обиколки – 0 точки

10 обиколки – 8,0 точки

11 обиколки – 8,1 точки

12 обиколки – 8,2 точки

13 обиколки – 8,3 точки

14 обиколки – 8,4 точки

15 обиколки – 8,5 точки

 

2.4. – Тест 1 – Кода за асистенти U:

над 10,2 сек. – 0 точки

10,2 сек. – 8,0 точки

10,1 сек. – 8,1 точки

10,0 сек. – 8,2 точки

9,9 сек. – 8,3 точки

9,8 сек. – 8,4 точки

9,7 сек. – 8,5 точки

– Тест 2 – 5х30м. Средно време от петте отсечки за асистенти U:

над 4.9 сек. – 0 точки

4.9 сек. – 8,0 точки

4.8 сек. – 8,1 точки

4.7 сек. – 8,2 точки

4.6 сек. – 8,3 точки

4.5 сек. – 8,4 точки

4.4 сек. и по – малко – 8,5 точки

– Тест 3 – интервално бягане /75 м. бягане и 25 м. ходене/ за асистенти U (15сек.-22сек.) 10 обиколки минимално пробягано разстояние. Максимално пробягано разстояние – 15 обиколки.

Под 10 обиколки – 0 точки

10 обиколки – 8,0 точки

11 обиколки – 8,1 точки

12 обиколки – 8,2 точки

13 обиколки – 8,3 точки

14 обиколки – 8,4 точки

15 обиколки – 8,5 точки

 1. Теоретичен комбиниран видео тест за всички:

Над 5 грешки – 0 точки

5 грешки – 8,0 точки

4 грешки – 8,1 точки

3 грешки – 8,2 точки

2 грешки – 8,3 точки

1 грешка – 8,4 точки

0 грешки – 8,5 точки

 1. Английски език за всички:

НЕ – 8,0 точки

ДА – 8,5 точки

 1. При равни показатели на двама или повече съдии, СК ще постави експертна оценка на въпросните съдии, равняваща се на + 0,10 точки или -0,10 точки!!!

Забележка:

 1. Всички съдии трябва да бъдат снабдени с предпазна маска и ръкавици за заниманията на закрито.
 2. Измерването на BDMI ще се извършва 30 минути преди часът за загрявка на предстоящата серия, в една от съблекалните. За измерването, ще се влиза по един, за да няма струпване на хора.
 3. След физическия тест няма да може да се използва съблекалня и баня – моля, носете си дрехи за преобличане.
 4. На физически норматив явяването е задължително с Медицински сертификат /важащ за 6 месеца с пълни изследвания/!
 5. Явяване със спортна екипировка Андрюс или Спортика.
 6. Пътните разходи за съдиите извън Пловдив са за тяхна сметка!

СК при ОС на БФС – Бургас

Comments are closed.