До всички участници,футболни съдии(ръководещи и асистент съдии)

ЗАПОВЕД

                   РД- 01-399/12.07.2020г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение N2 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение N2 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение N2 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор са въведени  временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

На вниманието на всички футболни съдии считано от днес: 13.07.2020г.

СК при ОС на БФС гр. Бургас ЗАБРАНЯВА всички контролни,двустранни,приятелски и други футболни срещи,както и турнири на територията на областта.

Всеки съдия ,ще понесе своята отговорност за неспазване на министерска заповед и разпорежданията на председателя на ОС на  БФС гр.Бургас.

Comments are closed.