БЪЛГАРСКИ   ФУТБОЛЕН   СЪЮЗ

 ЗОНАЛЕН  СЪВЕТ  НА  БФС  –  ПЛОВДИВ 

======================================================

                              4000 ПЛОВДИВ                                     Председател:  62  61  17

                             ул.Гладстон № 19                                Секретар:          63  23  17

                                                                                                 О Ф С К: (факс)64  43  30

 

Зимен семинар

На  Съдиите ръководещи и асистенти   От Югоизточна  ”Трета лига Сезон  2019 2020 г.  и Делегатите  обслужващи “Трета лига”

    

ДАТА: 16 февруари  2020 год.

МЯСТО: сградата на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски 1 /първа/ аудитория

УЧАСТНИЦИ:  Ръководещи  и  асистент съдии ЮИ ”Трета лига

Делегати ЮИ ”Трета лига

Съдийска комисия ЗС на БФС гр. Пловдив

Методист инструктор на ЗС при БФС-г-н Атанас  Бозев

Инструктор гр. Бургас – г-н Георги Виделов                            

                               

ПРОГРАМА – СЪДИИ

09:30 – 9:50 Откриване на семинара от Председателя на СК при ЗС на БФС гр. Пловдив гн Александър Линков / Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ 1 /първа/ аудитория /.

 

10:00 – 11:30 Методично занимание /лекция видео/ проведено от методиста на ЗС при БФС гр. Пловдив  гн  Атанас Бозев.

 

11:40 – 12:10 Теоретичен комбиниран изпит /теория и видео клипове/

 

12:30 – 13:00 Среща на СК при ЗС на БФС – Пловдив с председателите на СК при Областните съвети на Зона Пловдив.

 

14:00 – 16.30 – Провеждане на физически норматив /тест 1 и тест 2/ за ръководещи съдии и /тест 1; тест 2 и тест 3/ за асистент съдии, на стадион „Пловдив” в гр. Пловдив.

 

 

Облекло: Неофициално. Задължителна  спортна  екипировка.

Необходими  документи: 

                1.Списък  на  съдиите  с  вписани  ЕГН,  статут  и  тел.номер.

  1. Медицинско свидетелство  /задължително/, индивидуално  или  групово.

 

Забележка:1.Разходите  са  за  сметка  на  участниците.

                    

СК  при  ЗС  на  БФС  гр.  Пловдив  си  запазва  правото на  промени  в  програмата.

                  

 

 

                       

……………… год.                                                                                     Секретар  СК:

гр.Пловдив                                                         

 

 

ПРОГРАМА ДЕЛЕГАТИ

13:00 –13:20  – Откриване на семинара. Сградата на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ 1 /първа/ аудитория.

 

13:30 –15:00 Методично занимание /лекция видео/ проведено от методиста на ЗС при БФС гр. Бургас  гн  Георги Виделов.

 

15:10–15:30 Теоретичен комбиниран изпит /теория и видео клипове/

16:00 часа Закриване на семинара.

                 

                                   

  …………….. год.                                                                                      Секретар  СК:

    гр.Пловдив                                                         

Comments are closed.