БЪЛГАРСКИ   ФУТБОЛЕН   СЪЮЗ

ЗОНАЛЕН  СЪВЕТ  НА  БФС  –  ПЛОВДИВ

========================================================

                                    4000 ПЛОВДИВ                     Председател:          62  61  17

ул.Гладстон № 19               Секретар:            63  23  17

                                                                         О Ф С К:  (факс)         64  43  30

 

 

КОНКУРС

РЪКОВОДЕЩИ  И  АСИСТЕНТИ СЪДИИ 

 

 ДАТА:      24.05.2021г

МЯСТО:   гр. Пловдив стадион ”Пловдив”

                        

 

                           ПРОГРАМА – СЪДИИ

                              

09.00 – Пристигане на участниците на градски стадион Пловдив.

09:15 – Измерване на БМИ.

10:00 – Провеждане на физически норматив /тест 1 и тест 2/ за ръководещи съдии и /тест 1; тест 2 и тест 3/ за асистент съдии, на стадион „Пловдив” в гр. Пловдив.

11.30 – Теоретичен комбиниран тест / теория и видео клипове/.

12.30 – Английски език

 

Облекло: Неофициално. Задължителна  спортна  екипировка.

Необходими  документи:

  1. Списък  на  съдиите  с  вписани три имена  ЕГН, дата на раждане,  статут  и  тел. номер и имейл.
  2. Медицинско   свидетелство  /задължително/, Медицински сертификат /важащ за 6 месеца с пълни изследвания/!

 

Забележка:1. Разходите  са  за  сметка  на  участниците.

  1.   СК  при  ЗС  на  БФС  гр.  Пловдив  си  запазва  правото

                     за  промени  в  програмата.

                  

 

 

20.05.2021год.                                                                                 Секретар  СК:

гр.Пловдив                                                                                        /                      /

 

Фитнес тест – Ръководещи /първа серия/

Фитнес тест – Ръководещи 1-ва серия
 Загряване – 09.40ч.
       Тест 1 – 10:00ч.            Тест 2 – 10:10ч
Имена Потник № Дата Място БМИ Резултат теория Т1: 6 x 40 м СПРИНТ Средно време Т2: Интервален тест (15″-20″)
1 Георги Иванов Пд 1 24.05.2021 г. гр. Пловдив
2 Райко Чакъров Пд 2 24.05.2021 г. гр. Пловдив
3 Николай Марков Пд 3 24.05.2021 г. гр. Пловдив
4 Николай Запрянов Пд 4 24.05.2021 г. гр. Пловдив
5 Апостол Иванов Пд 5 24.05.2021 г. гр. Пловдив
6 Даниел Краевски Пд 6 24.05.2021 г. гр. Пловдив
7 Светослав Лазаров Бс 7 24.05.2021 г. гр. Пловдив
8 Александър  Аргиров Бс 8 24.05.2021 г. гр. Пловдив
9 Петър Аспарухов Бс 9 24.05.2021 г. гр. Пловдив
10 Марио Кушев Ст. З. 10 24.05.2021 г. гр. Пловдив
11 Стефан Гурков Сл 11 24.05.2021 г. гр. Пловдив
12 Стилиян  Димитров Хс 12 24.05.2021 г. гр. Пловдив
13 Христо  Василев Хс 13 24.05.2021 г. гр. Пловдив
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

 

Фитнес тест – Асистент съдии /втора серия/

Фитнес тест – Асистенти  2-ра серия
 Загряване – 10:15ч.
Тест 1 – 10:35ч.            Тест 2 – 10:40ч.         Тест 3 – 10:45ч.
Имена Потник № Дата Място Резултат теория БМИ Т1: “КОДА” Т2: 5 x 30 м СПРИНТ Средно време Т3: Интервален тест (15″-22″)
1 Васил Петров Пд 14 24.05.2021 г. гр. Пловдив
2 Лазар Лазаров Пд 15 24.05.2021 г. гр. Пловдив
3 Атанас Пилатов Пд 16 24.05.2021 г. гр. Пловдив
4 Желязко Пилатов Пд 17 24.05.2021 г. гр. Пловдив
5 Месут Ахмедов Пд 18 24.05.2021 г. гр. Пловдив
6 Никола Михайлов Пд 19 24.05.2021 г. гр. Пловдив
7 Крум Апостолов Пд 20 24.05.2021 г. гр. Пловдив
8 Георги Димчев Пд 21 24.05.2021 г. гр. Пловдив
9 Иван Беделев Пд 22 24.05.2021 г. гр. Пловдив
10 ДинкоСтоянов Бс 23 24.05.2021 г. гр. Пловдив
11 Николай  Бахов Бс 24 24.05.2021 г. гр. Пловдив
12 Костадин Керацов Ст.З. 25 24.05.2021 г. гр. Пловдив
13 Снежана  Петрунова Ст.З. 26 24.05.2021 г. гр. Пловдив
14 Ариф Садула Кж 27 24.05.2021 г. гр. Пловдив

Comments are closed.