На 12.10.2018г. от 18:00 часа в сградата на ОУ“Коджа-кафалията“ ще се проведе методична конференция. Присъствието на футболните съдии и делегати е задължително. 

– ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ / БЕЗ СЪДИИТЕ ОТ ППЛ И ВПЛ /
-НЕЯВИЛИТЕ СЕ И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГРЕШКИ НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ОТГ. – Ж.НЕДЯЛКОВ, Б.ГАНЕВ
– АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ
– ДОЛНО ЕЗЕРОВО-ЗВЕЗДЕНБУРГ
– ЛЕКЦИЯ – Правило 11  Ж.Недялков
НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 6 КРЪГ

Comments are closed.