На 25.04.2019г. от 18:00 часа във физкултурния салон на ОУ“Коджа-кафалията“ – ще се проведе методична конференция. Присъствието на футболните съдии е задължително.Приоритет в назначенията за мачовете,ще бъдат присъстващите на конференцията съдии.

Comments are closed.