На 13.09.2019г. от 18:00 часа във физкултурния салон на ОУ“Коджа-кафалията“ – ще се проведе методична конференция. Присъствието на футболните съдии е задължително.Всички съдии от регионалните групи,са длъжни в срок до 20.09.2019г. да предоставят периодичен медицински преглед пред СК  при ОС на БФС-Бургас

Comments are closed.