БЪЛГАРСКИ   ФУТБОЛЕН   СЪЮЗ

            ЗОНАЛЕН  СЪВЕТ  НА  БФС  –  ПЛОВДИВ

                  ========================================================

                                                        4000 ПЛОВДИВ                         Председател:            62  61  17

                                                      ул.Гладстон № 19                 Секретар:                 63  23  17

                                                                                                                 О Ф С К: (факс)       64  43  30

 

Зимен семинар

НА  СЪДИИТЕ  РЪКОВОДЕЩИ  И  АСИСТЕНТИ

ОТ  ЮГОИЗТОЧНА  3-ТА ЛИГА, Ю 15, 17, 19 СЕЗОН  2020 2021  ГОДИНА

                                                                                                                                                                        

ДАТА:                   14 февруари  2021 год.

МЯСТО:               гр. Пловдив стадион ”Пловдив”

УЧАСТНИЦИ:  Ръководещи  и  асистент съдии ЮИ 3-ТА ЛИГА Ю 15, 17, 19

                                Съдийска комисия ЗС на БФС гр. Пловдив

                                Методист инструктор на ЗС при БФС

                                Атанас  Бозев

 

ПРОЕКТО ПРОГРАМА – СЪДИИ

1-ва серия – ръководещи Ю 15, 17, 19 (20 човека)

09.00 ч. – БМИ

09.30 ч. – Теория

10.00 ч. – Загрявка

10.20 ч. – Фитнес тест

 

2-ра серия – асистенти Ю 15, 17, 19 (22 човека)

09.30 ч. – БМИ

10.00 ч. – Теория

10.30 ч. – Загрявка

10.50 ч. – Фитнес тест

 

3-та серия – ръководещи ЮИ 3-ТА ЛИГА (22 човека)

10.30 ч. – Теория

11.00 ч. – Загрявка

11.20 ч. – Фитнес тест

 

4-та серия – асистенти ЮИ 3-ТА ЛИГА (26 човека)

11.00 ч. – Теория

11.30 ч. – Загрявка

11.50 ч. – Фитнес тест

 

5-та серия – асистенти ЮИ 3-ТА ЛИГА (25 човека)

11.30 ч. – Теория

12.00 ч. – Загрявка

12.20 ч. – Фитнес тест

 

6-та серия – асистент съдии жени ЮИ 3-ТА ЛИГА (2 човека)

12.00 ч. – Теория

12.30 ч. – Загрявка

12.50 ч. – Фитнес тест

 

Облекло: Неофициално. Задължителна  спортна  екипировка.

Необходими  документи:

                1.Списък  на  съдиите  с  вписани три имена  ЕГН, дата на раждане,  статут  и  тел. номер и имейл.

                2.Медицински сертификат /важащ за 6 месеца с пълни изследвания/!

 

Забележка:1.Разходите  са  за  сметка  на  участниците.

                     2.СК  при  ЗС  на  БФС  гр.  Пловдив  си  запазва  правото

                     за  промени  в  програмата.

 

ФИТНЕС ТЕСТ

                  

 

 

…………… год.                                                                  Секретар  СК:

гр.Пловдив                                                                / ………………………… /

 

 

ПРОГРАМА ДЕЛЕГАТИ гр. Пловдив

12.30 ч. – 13.30 ч. – Теория

 

                             

…………… год.                                                                  Секретар  СК:

гр.Пловдив                                                                / …………………………/

 

 

Comments are closed.