Конкурс Зонален съвет гр.Пловдив

Имена БМИ точки Резултат теория точки СПРИНТ Средно време точки Т2: Интервален тест (15″-20″) точки КРАЙНА ОЦЕНКА
Кристиян Колев Пд 9.1 8.5 2 8.3 5.56 8.5 15 8.5 8.45
Георги Иванов Пд 11.9 8.3 5 8 5.51 8.5 15 8.5 8.33
Светослав Лазаров Бс 16.3 7.7 3 8.2 5.77 8.4 15 8.5 8.2
Райко Чакъров Пд 13.2 8.1 5 8 5.52 8.5 10 8 8.15
                   
Стефан Гурков Сл 10.1 8.4 6 0 5.41 8.5 15 8.5  0
Христо Василев Хс 11 8.3 7 0 5.51 8.5 13 8.3  0
Апостол Иванов Пд 11.1 8.3 6 0 5.68 8.5 2 0  0
Петър Аспарухов Бс 11.5 8.3 8 0 5.62 8.5 6 0  0
Стилиян Димитров Хс 16.6 7.7 8 0 5.22 8.5 8 0  0

 

Имена БМИ точки Резултат теория точки СПРИНТ Средно време точки Т2: Интервален тест (15″-20″) точки КРАЙНА ОЦЕНКА
Георги Стоянов Пд 9 8.5 5 8 5.43 8.5 12 8.2 8.3
                   
Мюмюн Мехмед Сар Бс 13.4 8.1 7 0 5.04 8.5 10 8  0
Емил Бойчев Пд 13.6 8.1 10 0 5.77 8.4 10 8  0
Любомир Александов Хс 16.2 7.7 8 0 5.32 8.5 10 8  0

 

 

 

Имена БМИ точки Резултат теория точки Т1: “КОДА” точки СПРИНТ Средно време точки Т2: Интервален тест (15″-22″) точки КРАЙНА ОЦЕНКА
Костадин Керацов Ст.З. 7.2 8.5 5 8 9.00 8.5 4.28 8.5 15 8.5 8.4
Петър Балтов Сл 11.5 8.3 3 8.2 8.92 8.5 4.21 8.5 15 8.5 8.4
Иван Копчев Пд 11.3 8.3 4 8.1 8.71 8.5 4.06 8.5 15 8.5 8.38
Желязко Пилатов Пд 11.5 8.3 5 8 9.09 8.5 4.23 8.5 15 8.5 8.36
Васил Петров Пд 11.8 8.3 4 8.1 9.08 8.5 4.30 8.5 14 8.4 8.36
                       
Лазар Лазаров Пд 9.9 8.5 6 0 9.29 8.5 4.03 8.5 4 0  0
Атанас Пилатов Пд 13.4 8.1 6 0 9.02 8.5 4.40 8.4 11 8.1  0
Крум Апостолов Пд 13.2 8.1 6 0 9.03 8.5 4.28 8.5 5 0  0
Георги Димчев Пд 14.1 8 8 0 8.93 8.5 4.15 8.5 15 8.5  0
Лилия  Думбалакова Пд 18.5   8 0 9.84 8.2 4.85 0 2 0  0
Младен Вълчев Бс 10.2 8.4 8 0 9.21 8.5 4.32 8.4 13 8.3  0
Николай Бахов Бс 15.4 7.9 4 8.1 9.42 8.5 4.65 8.1 8 0  0
Пламен Загоров Ст. З. 16.4 7.7 7 0 9.30 8.5 4.36 8.4 5 0  0
Снежана Петрунова Ст.З. 22.1   6 0 9.70 8.4 4.66 8.1 4 0  0
Христо Стоянов Сл 18 0 5 8 9.33 8.5 4.49 8.3 15 8.5  0
Желязко Атанасов Хс 13.3 8.1 6 0 8.90 8.5 4.28 8.5 15 8.5  0

 

Имена БМИ точки Резултат теория точки Т1: “КОДА” точки СПРИНТ Средно време точки Т2: Интервален тест (15″-22″) точки КРАЙНА ОЦЕНКА
Антоан Миленов Пд 13.2 8.1 5 8 9.38 8.5 4.36 8.5 15 8.5 8.32
                       
Росен Караджов Пд 11.1 8.3 6 0 8.84 8.5 4.34 8.5 5 0  
Теодор Цветков Пд 16 7.7 8 0 8.45 8.5 4.33 8.5 4 0  
Ангел Илиев Бс 9 8.5 7 0 8.99 8.5 3.95 8.5 15 8.5  
Ангел Величков Сл 17.4 7.5 7 0 8.83 8.5 4.12 8.5 4 0  
Мехмед Мехмед Хс 16.9 7.7 10 0 9.35 8.5 4.24 8.5 15 8.5  
Симеон Сталев Пд 12.4 8.2 6 0 8.98 8.5 4.25 8.5 7 0  
Кристиян Петров Ст.З. 13.3 8.1 12 0 9.04 8.5 4.21 8.5 10 8  

 

 

 

 

Comments are closed.